Rok Hudnik

Telefon:+386(0)70700302

Mobitel:070 700 302

Skype:RONI.REAL.ESTATE

Viber:+386(0)70700302

ROK HUDNIK, dipl. upr. org.

Direktor

Strast do podjetništva me spremlja že od rane mladosti. Razgibano okolje, iskanje optimalnih rešitev in delo z ljudmi mi nudijo možnost osebne rasti.

Kot diplomant Visoke upravne šole v Ljubljani se je moja poklicna pot začela na področju zavarovalništva v zavarovalnici Generali.  Narava dela je zahtevala aktivno komunikacijo, odzivnost in prilagodljivost. Poklicna pot sem nato nadaljeval kot svetovalec na področju svetovanja premoženjskih skladov.

Strast do dela z ljudmi in razgibanega poslovnega življenja je vodila do odločitve o odprtju podjetja RONI NEPREMIČNINE. Začetki so bili težki, saj nas je doletela gospodarska kriza. Nepremičninski trg se je korenito spremenil, kar je terjalo veliko prilagajanja in potrpežljivosti. Kljub temu pa bogate izkušnje pripisujem ravno temu obdobju in mi služijo še danes. Ob večjih izzivih se tega spominjam.

Po preoblikovanju podjetja smo povečali ekipo agentov in podporo teama. Priložnost sem prepoznal tudi na mednarodnih trgih. Tako je nastala nepremičninska agencija Roni estates LTD v Londonu, katero je usmerjeno v mednarodno prodajo nepremičnin.

Ključne naloge, ki jih opravljam, so vodenje teama, skrb za mreženje in uresničevanje strategije podjetja. Osebnostno in poslovno me dopolnjuje delo z ljudmi in pridobivanje novih znanj in veščin s poslovnega sveta. 

Nina Hudnik

Telefon:+386(0)31 722 293

Skype:RONI.REAL.ESTATE

Viber:+386(0)31 722 293

Nina Hudnik, mag. posl. ved

Direktor

Nepremičninska posrednica (št. licence: 01372)

 

Po zaključku magistrskega programa managementa na Gea college-u, ki mi je dal dobro podlago in usmeritev, sem se po letih usposabljanja odločila za kvalifikacijo in delo nepremičninske posrednice. V podjetju Roni nepremičnine sem skupaj s soprogom od samih začetkov, ki segajo v leto 2007.

Začrtana poslovna pot ni bila lahka, saj je gospodarski pretres na svetovnih in domačih trgih povzročil zmedo, strah in močno zmanjšanje nepremičninskih transakcij. Kljub temu smo se vseskozi trudili ohranjati zadovoljstvo strank in se prilagajali tržnim razmeram.

Moje delo v podjetju Roni nepremičnine obsega širok spekter nalog. Skrbim za varnost postopkov izpeljave poslov, vodim podporni team in aktivno delujem na trgu kot nepremičninska posrednica, kar mi daje vpogled v trenutne tržne razmere. V veselje pa mi je tudi delo s tujimi strankami. 

Maja Ocepek

Telefon:+386(0)41 707 284

Viber:+386(0)41 707 284

Maja Ocepek, dipl. oec.,

nepremičninska posrednica (št. licence: 01761)

Moje poklicno delovanje je od samih začetkov usmerjeno k samostojnim, prodajno-svetovalnim aktivnostim v kooperativnem odnosu z ljudmi različnih interesov, znanj in pričakovanj.  Zato je bil  moj študij, kot tudi vsa nadaljnja  izobraževanja, usmerjen predvsem v pridobivanje znanj iz področij kot so ekonomija, finance, pravo, marketing, zakonodaja, psihologija in vodenje.

Diplomirala sem na visoki poslovni šoli, z nazivom dipl. ekonomistka, pridobljeno imam tudi licenco za nepremičninsko posrednico.

Ukvarjanje z nepremičninami dejansko zahteva celega človeka, saj je delo zelo razgibano. Pravzaprav predstavlja določen stil življenja, ki meni osebno ustreza.

Na področju nepremičnin strankam svetujem, jih usmerjam in usklajujem njihova pričakovanja, želje in potrebe. Moje delo vključuje tako prodajo kot oddajo nepremičnin vseh vrst (hiše, stanovanja, parcele, poslovni prostori), urejanje in pridobivanje manjkajoče dokumentacije, svetovanje pri ceni, vodenje ogledov, sestankov, koordiniranje posla s pravniki, investitorji, geodeti, gradbeniki, davčno službo, bankami... Vsaka izpeljava posla je specifična, zato zahteva drugačen pristop.

Poleg obvladovanja specialnih področij nepremičninskega posla, ki so potrebna za uspešno in strokovno opravljeno delo, svojim strankam ves čas sodelovanja nudim tudi potrebno kontinuirana podporo. Kombinacija različnih znanj, nenehna izpopolnjevanja in dolgoletne delovne izkušnje so ključ do dobrih poslovnih rezultatov. Zato moj angažma temelji predvsem na korektnem in točnem seznanjanju strank z vsemi podatki, ki so nujni za skrbno, varno in hitro  izpeljavo posla. 

Petra Mali - Tajništvo

Telefon:+386(0)70 720 834

Viber:+386(0)70 720 834

Petra Mali, abs. arh.

Vodja tajništva

 

Sem absolventka Fakultete za arhitekturo. Za delo v nepremičninski agenciji Roni sem se odločila, ker je delo razgibano, pridobivanje znanja na področju prodaje nepremičnin in zakonodaje pa je prijetna dopolnitev mojih dosedanjih izkušenj v gradbeni in arhitekturni stroki. Delo s strankami mi je dalo drugačen vpogled v potrebe in želje posameznika pri iskanju in načrtovanju novega doma. Zaradi prepletanja strok med seboj se je moje znanje na tem področju precej poglobilo, vendar še vedno vsak dan prinese nove izzive.

Nadja Kolega

NADJA KOLEGA

Podporna ekipa

Kot študentka anglistike na Filozofski fakulteti sem zaradi sproščenega urnika izkoristila priložnost in svoje tretje leto v Ljubljani popestrila z zanimivo zaposlitvijo pri podjetju Roni nepremičnine. Delo pripomore k izboljšanju mojih komunikativnih sposobnosti in me navaja na delo v razgibanem kolektivu. S svojimi zadolžitvami in odgovornostmi v pisarni lahko pokažem svoje najboljše lastnosti – točnost, zanesljivost, delavnost in pripravljenost na nove izzive. Veselim se svojega napredka, ki ga bom dosegla skupaj s sodelavci in novih znanj, ki mi jih prinaša delo v nepremičninski agenciji Roni.

Ivo Tratnik

Telefon:+386(0)70 753 204

Viber:+386(0)70 753 204

IVO TRATNIK, univ. dipl. prav.

Nepremičninski posrednik (št. licence: 01785)

 

Za delo v nepremičninski agenciji sem se odločil, ker ne maram enoličnega in rutinskega dela, zanimajo me izzivi in dinamično delo. Trg nepremičnin se vseskozi spreminja in vsakodnevno nudi nove izzive. Nikoli se ne nehaš strokovno razvijati, vsak dan se ti zgodi kaj novega, nikoli ne veš vsega in ves čas se ti dogajajo nove in nove stvari. Vsak nov nepremičninski projekt in zaključen posel je nekaj posebnega, vsak človek, kupec in prodajalec je nov človek, individualni posameznik, ki ga še nisi srečal. Delo nepremičninskega posrednika je zahtevno in odgovorno, saj mora uskladiti interese kupca in prodajalca, kar je veliko več kot le dogovoriti prodajno ceno nepremičnine. Delo z ljudmi je vedno najtežje, vendar svoje delo zavzeto, natančno in z veseljem opravljam, saj me ravno takšno zahtevno delo najbolj veseli. Če delaš z veseljem in srcem, tudi dobri rezultati ne morejo izostati.

Olga Sluchanko

Telefon:+386(0)70 333 806

Viber:+386(0) 70 333 806

OLGA SLUCHANKO univ. dipl. prav.

Nepremičninska posrednica (št. licence: 02657)

 

Znanja in izkušnje s področij civilnega, pogodbenega, korporativnega, kadrovskega in mednarodnega prava sem kot glavna pravna svetovalka dobila pri delu v mednarodni verigi luksuznih hotelov InterContinental v skupini IHG v Moskvi, kjer sem bila pooblaščena za pripravo dokumentacije, vseh vrst pogodb, kontrolo pravnih postopkov, pridobivanje soglasij in dovoljenj od uradnih organov in pri opravljanju dejavnosti. V Rusiji sem delala tudi pri Agencji za pravne postopke, kjer sem skrbela za korporativne stranke oz. podjetja, zastopala njihove interese na sodišču in v administrativnih postopkih, v celoti sem spremljala nakup in prodajo korporativnih nepremičnin. Veliko znanja sem pridobila tudi s področja mednarodnega zaposlovanja in pridobivanja dovoljenj za prebivanje in delo tujcev.  

 

Ruščina je moj materni jezik, slovenščina drugi jezik, tekoče govorim tudi angleško. Za delo v nepremičninskem poslu sem se odločila zato, ker sem zelo dinamična oseba in uživam pri delu z ljudmi, rada spoznavam nove stvari in si postavljam izzive. Pri delu me odlikuje natančnost, zanesljivost, odgovornost in oseben pristop do strank, veseli me kreativnost pri delu, komuniciranje z različnimi ljudmi in vsakdanje pridobivanje novih izkušenj.

Miloslava Zapušek

Miloslava Zapušek

podporna ekipa

 

Rojena sem v Kijevu, v Ukrajini, kjer sem živela devet let, zatem sem pet let živela v Rusiji, danes pa živim v Sloveniji. Govorim rusko, ukrajinsko, angleško, francosko, nemško in kitajsko. Kot študentka sinologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani sem se želela zaposliti v podjetju, kjer bi lahko prišle do izraza moja znanja in spretnosti.

 

Sem komunikativna, odgovorna, natančna pri delu, sposobna timskega dela. Hitro se učim novih stvari, pozitivno sprejemam nasvete in objektivno kritiko. 

Matija Tomšič

Matija Tomšič

Podporna ekipa

Kot študent angleške smeri Ekonomske Fakultete Univerze v Ljubljani sem postavljen osebni izziv našel v zaposlitvi pri podjetju Roni nepremičnine. Poleg tega, da mi delo tukaj pomaga pridobivati zdrave in ambiciozne delovne izkušnje, razvija tudi moje delovne sposobnosti, sama narava dela pa izboljšuje produktivnost ter moj ˝time management˝. Uživam v vsakodnevnem delu z novimi strankami, saj mi je komuniciranje z ljudmi v veselje. Tekoče govorim in pišem angleško, imam pa tudi nekaj znanja iz nemščine ter hrvaščine in srbščine. Prav tako sem vsakodnevno izpostavljen različnim kulturam, kar je poleg dela posledica mednarodnega okolja na fakulteti. Vsake zadane naloge se lotim po svojih najboljših močeh, sem natančen in, poleg mnogo drugih lastnosti, tudi časovno odgovoren. Hvaležen sem za priložnost, ki se mi je ponudila, ter navdušen nad tem, kar me čaka v prihodnosti. 

Vili Brandt, univ. dipl. prav.

Vodja projektov

 

Kot pravnik sem delal v podjetjih, ki so bila razvojno in prodajno usmerjena in sem bodisi kot vodja projektov bodisi kot direktor skrbel za področja gospodarskega prava, mednarodnega pogodbenega prava, korporativnega vodenja in upravljanja, prodaje in marketinga tako v poslovnem sistemu B2B kot tudi B2C.

Na Ministrstvu za okolje in prostor sem opravljal funkcijo svetovalca vlade. V času adoptacije evropskega pravnega sistema sem bil zadolžen za pripravo predpisov s področja vodà in okolja. Leta 2003 sem bil po preizkusu Evropske komisije na »Fast Stream Concours-u« izbran v drugo generacijo bruseljskih uradnikov. Istega leta sem opravil tudi strokovni izpit iz upravnega postopka, pridobil pooblastilo za odločanje v upravnem postopku in bil imenovan v naziv. Leta 2004 sem sprejel delo na oddelku za denacionalizacijo, kjer sem samostojno vodil upravni postopek in odločal v denacionalizacijskih zadevah.

Po opravljenem usposabljanju za nastop delovnega mesta pri Evropski komisiji sem se odločil poslovno pot nadaljevati v okviru družinskega podjetja, kjer sem opravljal funkcijo vodje projektov. Kot pravni pooblaščenec in strokovnjak za vodenje podjetij sem sodeloval pri implementaciji različnih tehnoloških idej in izumov (start-up podjetij) s področja priprave pitne vode, predelave odpadkov, s področja biotehnologije, mobilnih telefonskih aplikacij in s področja konceptov generiranja električne energije.

Vodil sem tudi nekaj nepremičninskih projektov kot investitor. Poleg pravnega dela (priprave in sklepanja pogodb) sem opravljal tudi organizacijska in strokovno-tehnična dela kot so pridobivanje soglasij, koordinacijo postopkov za pridobitev gradbenega in drugih dovoljenj, izdelavo in pridobivanje ponudb ter nadzor nad izvajalci in finančnimi tokovi, pripravo in izdelavo poslovnih načrtov, marketinških planov in strategij, pripravo in vodenje marketinških kampanij ter koordinacijo projektov samih. Ob tem sem pridobil neprecenljive izkušnje pri vodenju in organizaciji poslov, kadrovskem managementu in razvijanju blagovne znamke.

Kot soavtor tehničnih izumov sem solastnik treh mednarodnih patentov s področja filtracije vode in dveh s področja pridobivanja električne energije in avtomobilske industrije, kot avtor zabavne glasbe in izvajalec pa sem član SAZAS-a.

Veseli me kreativno in dinamično delo. Imam veselje do dela z ljudmi ter se rad in hitro učim novih nalog in prevzemam obveznosti. Sem zelo zanesljiv, lojalen in kreativen, odprt za predloge sodelavcev, predvsem pa vedno pozitivno razmišljajoč. Zavedam se, da je za vsako sodelovanje potrebno zaupanje, zvestoba, lojalnost in vera v delo, zato je pravica in dolžnost vsakega človeka, da verodostojno in v skladu z dobro vero in poštenjem opravlja svoje delo, čemur tudi sam sledim.

 

nepremičninska posrednica (št.potrdila: 80991)

 

Nepremičnine so moja strast, nepremičninsko posredovanje je moj življenjski stil. Na vsakem koraku imam odprte oči za estetsko dovršene nepremičnine, zahtevne stranke in svet okoli sebe. Moja največja nagrada je zadovoljstvo stranke, ko najde svojo popolno nepremičnino.

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana ekonomistka in licencirana nepremičninska posrednica. Študij v tujini in mednarodne delovne izkušnje so mi razširile področja znanja in razumevanja različnih kultur. Bogata znanja iz različnih panog industrije in poslovnih procesov sem pridobila tudi v času 8-letnega sodelovanja z IEDC-Poslovno šolo Bled in CEEMAN-Mednarodno združenje poslovnih šol.

Odlično se sporazumevam v angleškem, portugalskem in nemškem jeziku. Sem proaktivna in spoštujem Kodeks dobrih poslovnih običajev. Pomembno mi je, da razumem strankine želje in potrebe ter vedno stremim k najvišjem nivoju storitve. V agenciji Roni si prizadevam strankam kakovostno svetovati in jim biti v pomoč pri sprejemanju pravih odločitev za prijetno bivanje in dobro investicijo. Skupaj strankam nudimo celovite, strokovne in kakovostne storitve na področju nepremičninskega posredovanja vse do uspešno zaključenega posla.