Moje finance - Marec 2015

11.05.2018 / Matija Tomšič
Matjaž kupuje zazidljivo parcelo! Je že pravi čas?

Moje finance - Februar 2015

Bodo cene še upadale?
Strinja se tudi Nina Hudnik iz Roni Nepremičnine: ˝Dodatnih zniževanj prodajnih cen najverjetneje ne bo na štajerskem, pomurskem in koroškem območju, saj so tam vrednosti nepremičnin že nakej let zelo nizke.˝

Ljubljana po 1700 evrov
In kako je na terenu? ˝Povprečna prodajna cena stanovanja v Ljubljani je 1700 evrov na kvadratni meter, medtem ko so stanovanja, potrebna prenove, v Ljubljani tudi cenejša, in sicer 1400 evrov za kvadratni meter,˝ kažejo prodaje v Roni nepremičnine. Nina Hudnik večjih upadanj cen ne pričakuje več. ˝Gre bolj za uravnoteženje trga nepremičnin. Opazi se denimo večje znižanje cene stanovanj na slabših lokacijah, v višjih nadstropjih večstanovanjskih stavb, brez parkirišč in podobno˝ še pojasnjuje.

#1 - Moje finance - Marec 2015

Moje finance - Marec 2015

Posredniki svetujejo: kaj se ta hip splača kupiti
˝Investicijsko gledano je nakup zemljišča vsekakor zanimiva naložba˝ se strinja tudi Nina Hudnik iz agencije Roni nepremičnine. ˝Urbana naselja in središča se širijo. V zadnjem času je bilo na področju gradnje zatišje, vendar je dolgoročno realno pričakovati, da se bo znotraj naselij in na njihovih obrobjih še poseljevalo. Prednost je že infrastruktura, ki je na takšnih območjih vsaj delno urejena. To je ugodno tako za kupca kot za občino, v kateri je nepremičnina,˝ pojasnjuje.

Toda več kot za zemljišča je bilo v zadnjem času zanimanja za naložbe v stanovanjske nepremičnine, zlasti za manjša stanovanja in takšna, potrebna prenove, ali poslovne prostore, opažajo /.../ v Roni nepremičnine.

Podobno pravijo tudi v Roni nepremičninah, kjer prevladujejo kupci zazidljivih stavbnih zemljišč, namenjenih za gradnjo enodružinskih hiš, ali kmetijskih zemljišč, namenjenih za kmetijsko obdelavo in sorodne dejavnosti.

Kupiš nezazidljivo in počakaš, da postane zazidljivo! Se splača?
Paziti je treba tudi na davke, opozarja Nina Hudnik iz Roni nepremičnin. V primeru spremembe namembnosti in poznejše prodaje je treba plačati davek na kapitalski dobiček, ki znaša od pet do 25 odstotkov, odvisno od tega, koliko časa je minilo od spremembe namembnosti do prodaje.

#2 - Moje finance - Marec 2015