NOT A USER YET? SIGN IN

Rok Hudnik

Phone:+386(0)70700302

Mobile:070 700 302

Skype:RONI.REAL.ESTATE

Viber:+386(0)70700302

Rok Hudnik, Degree in Public Administration, director of Roni estates, LTD, registered in London, UK. I am in charge of management and financing. Proper orientation of the company in today’s unstable market conditions represents a great challenge to me. I like to work with people, to offer my knowledge to them and to learn something new from them.

Nina Hudnik

Phone:+386(0)31 722 293

Skype:RONI.REAL.ESTATE

Viber:+386(0)31 722 293

Nina Hudnik, Master’s degree in Business Studies, real estate agent (licence no: 01372), director of Roni nepremičnine, d.o.o., Slovenia. Introduction: I have been engaged with the company Roni nepremičnine, d.o.o. since its very foundation. Working with people is fulfilling and exciting. Daily business in the real estate agency is diverse, full of new challenges and knowledge.

Maja Ocepek

Phone:+386(0)41 707 284

Viber:+386(0)41 707 284

Maja Ocepek, grad. oec., real estate agent (license no. 01761) Presentation: I have been employed at the company Roni nepremičnine, d.o.o. as a real estate agent since the beginning of 2010. My very first, as well as other jobs, were closely connected to sales activities and work with people. My further studies were thus directed into gaining knowledge from these areas. First, I studied at a business high school, then at a business college. My title is grad. economist, but I also have a real estate agent's license. This very combination of knowledge is my foundation, and long years of work experience are the practice, which I use to achieve good business results in a positively oriented work collective. Work with real estate requires the whole person. I can say for myself that this is the work that suits me best. It is very dynamic and includes a variety of knowledge but, most importantly, constant improvement. For a successful and professionally carried out work, an enjoyment of communication with very diverse profiles of people is certainly in the first place. I engage the most when I introduce clients to all important and required information, as well as taking all legal facts into consideration so that the business is carried out correctly.

Petra Mali - Tajništvo

Phone:+386(0)70 720 834

Viber:+386(0)70 720 834

Petra Mali, candidate for graduation at the Faculty of Architecture. I decided to work at a real estate agency because the work is dynamic, while gaining knowledge in the field of real estate is a pleasant upgrade of my current experience in construction and architecture.

Nadja Kolega

Nadja Kolega, a student of English at the Faculty of Arts in Ljubljana. I have decided that, since my third year of college is giving me a lot of spare time, I want to find a job where I can better my communicative skills and learn how to function in a work environment and as a member of a diverse team. Working at Roni Estates allows me to show off my best traits - punctuality, reliability, diligence and openness to new challenges. I am looking forward to the progress I will make at this firm and to the new knowledge I will have at the end of this unique experience.

Ivo Tratnik

Phone:+386(0)70 753 204

Viber:+386(0)70 753 204

Ivo Tratnik, bachelor of law, real estate agent (license no. 01785). I have decided to work in a real estate agency because I do not like monotony and routine work but enjoy working in a challenging and dynamic environment. The real estate market is constantly changing and offering different challenges every day. Working in the field of real estate means, that you never stop developing professionally, that there is something new every day and there is always something new to be learned. Every real estate project and closed deal is something special, every buyer or seller is a different person, someone you have never met before. The job of a real estate agent is demanding and full of responsibilities since you have to coordinate both buyer's and seller's wishes, which is more than just agreeing on the final price. Working with people is always the hardest, but I do what I do with great care and devotion since it is this very kind of work that pleases me the most. Working with your heart means success is never far away.

Olga Sluchanko

Phone:+386(0)70 333 806

Viber:+386(0) 70 333 806

Olga Sluchanko, bachelor of law, real estate agent. (license no. 02657).My first language is Russian, but I also speak Slovenian and English. I have a lot of work experience in the legal field, including international law. I am responsible for Russian clients. I give them full support and keep them informed throughout the whole process. I am very dynamic and enjoy working with people. I like to try new things and challenge myself. I spend my free time in nature or traveling the world.

Miloslava Zapušek

Miloslava Zapušek

podporna ekipa

 

Rojena sem v Kijevu, v Ukrajini, kjer sem živela devet let, zatem sem pet let živela v Rusiji, danes pa živim v Sloveniji. Govorim rusko, ukrajinsko, angleško, francosko, nemško in kitajsko. Kot študentka sinologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani sem se želela zaposliti v podjetju, kjer bi lahko prišle do izraza moja znanja in spretnosti.

 

Sem komunikativna, odgovorna, natančna pri delu, sposobna timskega dela. Hitro se učim novih stvari, pozitivno sprejemam nasvete in objektivno kritiko. 

Matija Tomšič, a student at the University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2nd year of English track. I decided to challenge myself in this academic year and find a job, that complements my studies as well as enables to gain valuable experience, further develop my work ethics and to help me with time management and productivity, both of which I want to increase even more and perfect. I enjoy working with new clients every day and communication has never been a problem for me – in addition to fluent English, I also speak a small amount of German and Serbian/Croatian and am interacting with a lot of different cultures being a part of an international program. Moreover, I try to balance precision with timeliness and always put my best effort into every task I am assigned to. I am very grateful for this opportunity and excited for the future.

Vili Brandt, univ. dipl. prav.

Vodja projektov

 

Kot pravnik sem delal v podjetjih, ki so bila razvojno in prodajno usmerjena in sem bodisi kot vodja projektov bodisi kot direktor skrbel za področja gospodarskega prava, mednarodnega pogodbenega prava, korporativnega vodenja in upravljanja, prodaje in marketinga tako v poslovnem sistemu B2B kot tudi B2C.

Na Ministrstvu za okolje in prostor sem opravljal funkcijo svetovalca vlade. V času adoptacije evropskega pravnega sistema sem bil zadolžen za pripravo predpisov s področja vodà in okolja. Leta 2003 sem bil po preizkusu Evropske komisije na »Fast Stream Concours-u« izbran v drugo generacijo bruseljskih uradnikov. Istega leta sem opravil tudi strokovni izpit iz upravnega postopka, pridobil pooblastilo za odločanje v upravnem postopku in bil imenovan v naziv. Leta 2004 sem sprejel delo na oddelku za denacionalizacijo, kjer sem samostojno vodil upravni postopek in odločal v denacionalizacijskih zadevah.

Po opravljenem usposabljanju za nastop delovnega mesta pri Evropski komisiji sem se odločil poslovno pot nadaljevati v okviru družinskega podjetja, kjer sem opravljal funkcijo vodje projektov. Kot pravni pooblaščenec in strokovnjak za vodenje podjetij sem sodeloval pri implementaciji različnih tehnoloških idej in izumov (start-up podjetij) s področja priprave pitne vode, predelave odpadkov, s področja biotehnologije, mobilnih telefonskih aplikacij in s področja konceptov generiranja električne energije.

Vodil sem tudi nekaj nepremičninskih projektov kot investitor. Poleg pravnega dela (priprave in sklepanja pogodb) sem opravljal tudi organizacijska in strokovno-tehnična dela kot so pridobivanje soglasij, koordinacijo postopkov za pridobitev gradbenega in drugih dovoljenj, izdelavo in pridobivanje ponudb ter nadzor nad izvajalci in finančnimi tokovi, pripravo in izdelavo poslovnih načrtov, marketinških planov in strategij, pripravo in vodenje marketinških kampanij ter koordinacijo projektov samih. Ob tem sem pridobil neprecenljive izkušnje pri vodenju in organizaciji poslov, kadrovskem managementu in razvijanju blagovne znamke.

Kot soavtor tehničnih izumov sem solastnik treh mednarodnih patentov s področja filtracije vode in dveh s področja pridobivanja električne energije in avtomobilske industrije, kot avtor zabavne glasbe in izvajalec pa sem član SAZAS-a.

Veseli me kreativno in dinamično delo. Imam veselje do dela z ljudmi ter se rad in hitro učim novih nalog in prevzemam obveznosti. Sem zelo zanesljiv, lojalen in kreativen, odprt za predloge sodelavcev, predvsem pa vedno pozitivno razmišljajoč. Zavedam se, da je za vsako sodelovanje potrebno zaupanje, zvestoba, lojalnost in vera v delo, zato je pravica in dolžnost vsakega človeka, da verodostojno in v skladu z dobro vero in poštenjem opravlja svoje delo, čemur tudi sam sledim.

 

nepremičninska posrednica (št.potrdila: 80991)

 

Nepremičnine so moja strast, nepremičninsko posredovanje je moj življenjski stil. Na vsakem koraku imam odprte oči za estetsko dovršene nepremičnine, zahtevne stranke in svet okoli sebe. Moja največja nagrada je zadovoljstvo stranke, ko najde svojo popolno nepremičnino.

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana ekonomistka in licencirana nepremičninska posrednica. Študij v tujini in mednarodne delovne izkušnje so mi razširile področja znanja in razumevanja različnih kultur. Bogata znanja iz različnih panog industrije in poslovnih procesov sem pridobila tudi v času 8-letnega sodelovanja z IEDC-Poslovno šolo Bled in CEEMAN-Mednarodno združenje poslovnih šol.

Odlično se sporazumevam v angleškem, portugalskem in nemškem jeziku. Sem proaktivna in spoštujem Kodeks dobrih poslovnih običajev. Pomembno mi je, da razumem strankine želje in potrebe ter vedno stremim k najvišjem nivoju storitve. V agenciji Roni si prizadevam strankam kakovostno svetovati in jim biti v pomoč pri sprejemanju pravih odločitev za prijetno bivanje in dobro investicijo. Skupaj strankam nudimo celovite, strokovne in kakovostne storitve na področju nepremičninskega posredovanja vse do uspešno zaključenega posla.